VILL DU FISKA ÄKTA RENGSJÖÖRING?

Då har du som årskortsinnehavare i Rengsjö FVOF chansen nu till helgen. På lördag öppnar både Gäddtjärn och Bodsjön för fiske. Naturligtvis går det att lösa dagkort också.

Allt fiske sker på egen risk, fiska inte ensam och använd flytoverall och isdubb.

Och du! Ta inte mer fisk än att du orkar äta den samma dag. Rengsjööringen är självreproducerande så släpp tillbaka de du själv inte skall ha.

Trevligt fiske!

Comments are closed.