Sportfiske som friskvård

Fiskekort ingår i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda, enligt domar år 2020 i Högsta förvaltningsdomstolen.

Notera att friskvårdsbidraget bara kan användas för fiskekort och inte för att köpa fiskeutrustning, betala medlemsavgifter i föreningar eller för att hyra redskap eller båtar för aktiviteter på egen hand. 

Endast personliga fiskekort kan få bidrag, familjekort eller andra typer av fiskekort där mer än en person får fiska är inte godkända. 

Det som ska lämnas in till arbetsgivaren är kvittot, inte fiskekortet. Om det är märkt med ordet ”sportfiske” kan det underlätta för att få det godkänt, något som också rekommenderas av Skatteverket. 

För att du som anställd ska få ersättning för ditt utlägg behöver kvittot för friskvården uppfylla de kriterier som ställs enligt mervärdesskattelagen. Kvittot behöver till exempel innehålla ditt namn, datum för utfärdande, information om kostnaden samt säljarens företagsnamn eller organisationsnummer.

Är du intresserad av detta? Kontrollera först att din arbetsgivare godkänner sportfiske som friskvård. Kontakta därefter Seth Roos på telefon 070 – 631 54 44 eller e-post seth.e.roos(a)gmail.com så hjälper han er med kvitto.