FISKEKORT & REGLER

Korttyp

Pris

 
Årskort familj 1/1 – 31/12 400 kr  
Årskort enskild 1/1 – 31/12 350 kr  
Sommarkort 1/6 – 30/8 250 kr  
Dagkort/Premiärkort 120 kr 3 ädelfiskar / 150 kr 3 ädelfiskar  

För att få fiska i våra vatten måste du ha ett giltigt fiskekort.
Kortet ska medföras vid allt fiske. Barn får fiska på målsmans fiskekort och deras sällskap tills den dag de fyller 16 år.
Endast två personer som är gifta eller sammanboende äger rätt att lösa familjekort.

– Tre ädelfiskar per kort gäller oavsett korttyp. Rekommenderat minimimått för röding och öring i alla våra vatten är 25 cm.

-Fiske med flytring är tillåtet i Stora Örtjärnen. Samma fiskekort och regler som övrigt fiske gäller.

– I samtliga sjöar gäller fiske med max två spön alt 15 angeldon/ismetes spön undantaget vid premiärer och under premiärveckor då det är fiske med ett spö som gäller

– Angling är förbjudet i vatten där ädelfisk planteras ut. Vid t.ex Slakttjärn kan angling få förekomma som  fiskevårdande åtgärd men då endast efter beviljande eller uppmaning från styrelsen.

– Vid premiärer ska alla som fiskar ha ett premiärkort.

Swish

Föreningens Swishnummer är: 123 196 24 89
(Du är skyldig att ha information om aktuella fiskeregler som finns på www.rengsjofiske.se. Brott mot reglerna medför kontrollavgift. Allt fiske sker på egen risk.)

Vid köp av fiskekort via Swish måste det framgå vilken typ av fiskekort som avses och vem det avser. För dagkort/premiärkort måste det även framgå vilket datum fiskekortet gäller.

Du kan köpa dagkort/premiärkort med swish, då fungerar betalningen som ditt fiskekort. När det gäller övriga fiskekortstyper kan de endast betalas med swish förutsatt att du har varit i kontakt med kortförsäljare Anders Olsson eller Magnus Frisk, det är sedan ditt ansvar som fiskare att hämta ditt fiskekort hos någon av ovannämnda innan fisket påbörjas.

Fiskekortsförsäljare

Västra Höle  
Anders Olsson  Ängbo skog & trä Tel. 070-698 74 50
Glössbo  
Hans Lydén Tel. 070-665 94 64
Nordanhöle  
Magnus Frisk Tel. 070-327 64 94
Löten  
Lötens Handel Tel. 0278-66 50 49
Olle Modd Tel. 076-140 54 35
Rengsjö Bilservice Tel. 0278-66 70 39
Bollnäs  
Slagugglan
Tel. 0278-73 91 50
Trönö  
Trönö Lanthandel
Tel. 0270-360 85
Swish  
Gäller dagkort och premiärkort 123 196 24 89*

*För regler vid köp av fiskekort via swish läs under rubriken Swish.