Samarbete utvecklar Fjällmyrtjärn

När Rengsjö FVOF återtog Fjällmyrtjärn efter 20 år som ut arrenderad var planen från styrelsens sida att utveckla vattnet till sin fulla potential. Kontakten togs med Tommy Vestersund på Bollnäs Kommun för stöttning och rådgivning. Konceptet som vi valde var att anpassa Fjälllmyrtjärn för så många som möjligt.

Genom ett samarbete mellan positiva markägare, lokala företagare, sjölyftet, kommunen, jordbruksverket mfl så har nu arbetet inletts. En stor parkering håller på att anläggas och på försommaren har sjölyftet snickrat bryggsektioner på lokstallarna, sektioner som nu läggs ut på myren kring Fjällmyrtjärn. Senare under sommaren skall även flytbryggor anslutas till spången så oavsett om du  kan promenera på egna ben eller om du sitter i rullstoll skall du kunna fiska i Fjällmyrtjärn och du skall kunna göra det med bra förutsättningar.

 _DSC1598

 

Spången som är ca 1,2 meter bred skall sträcka sig ett hundra tal meter åt varje sida från den gamla bryggan. Där skall även ett vindskydd byggas som är anpassat så att man utan problem kommer in och ut med rullstolar. Vindskyddet skall även kunna nyttjas på vintern i samband med de uppskattade fiskepremiärerna eller av skoteråkare på utflykt.

Förhoppningen är att vi under hösten skall kunna hålla någon form av invigning. Håll koll här på hemsidan för mer information.

 

Comments are closed.