Årsmötet genomfört

Ikväll hölls årsmöte för Rengsjö FVOF inför 17 närvarande medlemmar.
Styrelsen beviljandes ansvarsfrihet och fick förtroendet ytterligare ett år.

Några punkter från kvällen.
* rekomenderat minimimått på 20 cm för röding och öring införs.
* 600kg!! Mört har fångats i mjärdarna i Ijungen under 9 månader
* Ett infomöte kring pågående och kommande projekt kommer att hållas i slutet på april.

Protokollet finns tillgängligt från 19 april hos sekreteraren.

Comments are closed.