Kontrollavgift

Kontrollavgift är förenings möjlighet att ta ut en avgift från fiskare som bryter mot förenings regler. Du är skyldig att ha information om aktuella fiskeregler som finns på www.rengsjofiske.se. Brott mot reglerna medför kontrollavgift. Allt fiske sker på egen risk. Möjligheten till kontrollavgift infördes 2011 i samband med att Lagen om fiskevårdsområden (SFS 2010:1874) moderniserades. Kontrollavgiften är ett nytt verktyg för att kunna upprätthålla fiskevårdande regler och en ändamålsenlig förvaltning. En förening kan nu, i ännu högre grad än tidigare, skräddarsy och anpassa sina regler till lokala förutsättningar och behov. Lekvikar och uppväxtområden kan skyddas, fångsterna kan ransoneras och fisketrycket kan anpassas till en uthållig förvaltning och hållbar avkastning. Genom kontrollavgiften kan överträdelser beivras på ett effektivt och smidigt sätt. När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan tillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen. Sådana lagbrott ska istället, liksom tidigare, polisanmälas.

Kontrollavgift (beslutades av stämman vid årsmötet 2023-04-04, § 15) gäller för följande förseelser med angiven summa, (Max 10% av prisbasbelopp, vilket år 2024 är 57 300 kr, dvs maximal kontrollavgift är 10% utav detta = 5 730 kr)

Ismete med fler än 15 spön: 1000 kr

Angling med fler don än 15: 1000 kr

Angling i sjöar med ädelfisk utan tillstånd av styrelsen: 1000 kr

Fiske med fler än 2 spön: 1000 kr

Fiske med fler än 1 spö vid premiärer och premiärveckor: 1000 kr

Mäskning i vatten där ädelfisk finns: 1000 kr

Fiske med mjärde (undantaget Ijungen där detta är tillåtet), nät eller ryssja i sjöar med ädelfisk utan tillstånd av styrelsen: 3000 kr

Nätfiske med fler än 3 nät och/ eller totallängd överstigande 90m: 1000 kr

Fiske från båt i Stor Örtjärn, Lill Örtjärn, Bodsjön, Slakttjärn, Fjällmyrtjärn samt Gäddtjärn. Gäller även flytring (undantaget Stor Örtjärn där detta är tillåtet): 3000 kr

Fiske i stängda vatten: 3000 kr

Förbud mot spinnfiske i flugfiskevatten: 1000 kr