Säsongens premiärer inom Rengsjö FVOF

Fjällmyrtjärn 9-10 december 2017, 300-350st regnbågar i 1,2 kilosklassen samt ett tiotal i 2-5 kg klassen är satta.

Ijungen 30/12 2017 – 7/1 2018, 400 kg Noppikoski röding samt 400 st Rengsjö/Trönöå öring är satta

Slakttjärn 20-21 januari 2018,  400 st regnbågar i 1,2 kilosklassen samt 10-15 st i 2-5 kg klassen är satta.

Utöver detta erbjuder vi fiske efter öring i Bodsjön, Bergtjärn och Gäddtjärn, regnbåge i Bromstjärn och röding i Stora & Lilla örtjärnarna.

Bodsjön och Gäddtjärn öppnar den 1/12

Fredagen den 1/12 öpnnar Bodsjön och Gäddtjärn för fiske. Båda tjärnarna har fått tillskott på Rengsjööring.

Fiske sker på årskort eller dagkort. Tänk på att använda flytoverall och isdubbar och fiska inte ensam.

Välkommen och skitfiske!

 

Fiskeförbud från lördag den 21/10 i följande vatten

Från och med Lördagen den 21 oktober råder fiskeförbud i Ijungen, Slakttjärn, Fjällmyrtjärn, Bodsjön och  Gäddtjärn. Detta på grund av fiskutsättning.

Bodsjön och Gäddtjärn öppnar den 1/12 oavsett isläget. Övriga vatten öppnas efter annonsering här, på Facebook samt på anslagstavlor i Rengsjöbygden.

Öring och regnbågar i kassarna

Nu har 600 Rengsjööringar och 1000 regnbågar landat i våra kassar i Hölesjön.
En spännande sommar följer med förhoppningar om god tillväxt innan de sätts ut i vatten runt om i Rengsjö i september/oktober.

Vi tackar de 10-talet bärarna och de två båtförarna för all hjälp.

En sista hälsning

Med anledning av Karl- Gunnar Backans tragiska bortgång i helgen sänder Rengsjö FVOF kondoleanser till ”Kaggens” anhöriga och tackar för all hjälp och stöd genom åren.

//Styrelsen