FISKEVATTEN

karta1

1. IJUNGEN: Ijungen är vår mest kända fiskesjö med ett fint bestånd av röding och vår egen Rengsjööring. Här fiskar vi enbart med spö sommar som vinter.
Se på karta

2. STORA & LILLA ÖRTJÄRN: Föreningen har satsat stora resurser på att skapa rödingfiske i fin natur. Här finns också  en vild stam av Rengsjööring.  Endast spöfiske är tillåtet och det går mycket bra att använda flugfiskeutrustning. Fiske från båt och flytring är förbjudet
Se på karta

3. BODSJÖN: Vackert belägen bakom Höleklack. Här kan du fiska Rengsjööring. Endast spöfiske. Fiske från båt och flytring är förbjudet.
Se på karta

4. SKIDTJÄRN: Källvattensjö med ett siktdjup på flera meter. Ligger nära centrala Rengsjö med ett populärt bad i södra änden av sjön. Gädda och abborre i naturligt bestånd och sjölekande harr är inplanterad på prov. Fiske från båt är tillåtet.
Se på karta

5. BROMSTJÄRN & BERGTJÄRN: Följer man vägen mot Höleklack kommer man till dessa små skogstjärnar. Har får du fin regnbåge och öring på kroken. Endast flugfiske är tillåtet under sommaren, vintertid får du pimpla. Fiske från båt och flytring är förbjudet.
Se på karta

6. HÖLESJÖN: Föreningens största sjö som ligger vackert mellan Hölebyarna. Fisksorterna är många bland annat abborre, gädda, sik, siklöja och öring.
Rengsjöbor och stugägare i Rengsjö har rätt att fiska med nät. På  sommaren kan du landmeta eller fiska från båt och på vintern både pimpla och angla.
Se på karta

7. ÖSTERSJÖN: Centralt belägen mitt i Rengsjö samhälle. Mycket bra gädd- och abborrsjö. Samma bestämmelser som för Hölesjön.
Se på karta

8. FJÄLLMYRTJÄRN-HANDIKAPPANPASSAD: Sjön är mycket tillgänglig från Växbovägen och här planterar vi in regnbåge. 250 meter rullstolsramp, kastplatser, vindskydd och dass. Enbart fiske med spö. Fiske från båt och flytring är förbjudet
Se på karta

9. SLAKTTJÄRN: Här planterar vi in regnbåge. Endast spöfiske.  ¾ delar av tjärnen har spång. Fiske från båt och flytring är förbjudet
Se på karta

10: GÄDDTJÄRN: Härlig skogstjärn där lugnet råder. Här finns vår egen Rengsjööring och även bra bestånd av abborre. Fiske runt hela sjön är möjligt.