INPLANTERING

Rengsjö Fvof har under de senaste åren försett våra vatten med i snitt 1,5 ton fisk varje år. Tidigare var den största delen den öring som vi själv drev upp i kassar placerade i Hölesjön, men även regnbåge och den sjölekande harr som på prov satts ut i skidtjärnen.

Under våren 2012 beslutade föreningen om en ny strategi där vi skulle börja en utfasning av Helgeåöringen för att förbereda för våran ”egna” öring, Trönöåöringen som finns i fina bestånd i bland annat Stor örtjärn.

Denna strategi innebar att vi under sommaren 2012 valde att i kassarna odla rengbåge och röding. Utfallet på rödingen blev inte lyckat medans rengbågen blev en riktig framgång. Rengsbågen planterades ut i Slakttjärn och Fjällmyrtjärn i slutet av oktober tillsammans med ett antal grövre fiskar som inhandlats.

När det gäller våran egen Trönöåöring så låter vi nu Bröderna Olssons fiskodling göra ett försök att odla upp en bas för utsättning. Denna öring är själv repoducerande så när vi väl kan börja plantera ut den i våra vatten , i början med vissa upptagsrestriktioner så hoppas vi att den skall få fäste i våra vatten och ge oss många trevliga fiskeupplevelser.