FISKEKORT & REGLER

Korttyp

Pris

 
Årskort familj 1/1 – 31/12 350 kr  
Årskort enskild 1/1 – 31/12 300 kr  
Sommarkort 1/6 -30/8 200 kr  
Dagkort/Premiärkort 100 kr 3 fiskar / 150 kr 4 fiskar  

För att få fiska i våra vatten måste du ha ett giltigt fiskekort.
Kortet ska medföras vid allt fiske. Barn får fiska på målsmans fiskekort och deras sällskap tills den dag de fyller 16 år.
Endast två personer som är gifta eller sammanboende äger rätt att lösa familjekort.

– Tre ädelfiskar per kort gäller oavsett korttyp. Från och med 1/1 2018 gäller det även familjekort.

– I samtliga sjöar gäller fiske med max två spön alt 12 angeldon/ismetes spön undantaget vid premiärer och under premiärveckor då det är fiske med ett spö som gäller

– Angling är förbjudet i vatten där ädelfisk planteras ut. Vid t.ex Slakttjärn kan angling få förekomma som  fiskevårdande åtgärd men då endast efter beviljande eller uppmaning från styrelsen.

– Vid premiärer ska alla som fiskar ha ett premiärkort.

 

Swish 

Föreningens swishnummer är: 123 196 24 89

Du kan köpa dagkort/premiärkort med swish, då fungerar betalningen som ditt fiskekort. När det gäller övriga fiskekortstyper kan de endast betalas med swish förutsatt att du har varit i kontakt med kortförsäljare Anders Olsson eller Magnus Frisk, det är sedan ditt ansvar som fiskare att hämta ditt fiskekort hos någon av ovannämnda innan fisket påbörjas.

 

Fiskekortsförsäljare

Västra Höle  
Anders Olsson  Ängbo skog & trä Tel. 070-698 74 50
 Glössbo  
Hans Lydén  070-665 94 64
 Nordanhöle  
Magnus Frisk Tel. 0278-66 50 00
Löten  
Lötens Handel Tel. 0278-66 50 49
Olle Modd Tel. 0278-63 68 20
Rengsjö Bilservice Tel. 0278-66 70 39
Bollnäs  
Sportfiskecentrum
Tel. 0278-358 30
Trönö  
Trönö Lanthandel
Tel. 0270-36085
Swish  
Gäller dagkort och premiärkort 123 196 24 89