Information från årsmötet

Kort information om beslut på årsmötet 15 juni

Fiske med flytring är tillåtet (på prov under år 2021 och 2022) i Stora Örtjärnen. Samma fiskekort och regler som övrigt fiske gäller.

Nytt rekommenderat minimimått för röding och öring i alla våra vatten är 25 cm. (upp från 20 cm)

Från och med 1/1 2022 kommer fiskekortspriserna att revideras. Mer information kring detta kommer under hösten.

Årsmöte 15/6

Nu är plats klart till årsmötet 15 juni, kl. 19.00. Mötet äger rum på Höle Bygdegård. Dagordning enligt stadgar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet. Föreningen bjuder på fika. Varmt välkomna!

FISKEKORT & REGLER 2021

Då många just kontaktar oss med frågor rörande fiskekort, regler och återförsäljare av fiskekort sammanfattar vi vad som gäller år 2021 nedan.

Fiskekortspriser
Årskort familj 1/1 – 31/12 350 kr
Årskort enskild 1/1 – 31/12 300 kr
Sommarkort 1/6 -30/8 200 kr
Dagkort/Premiärkort 100 kr 3 fiskar / 150 kr 4 fiskar

Regler
För att få fiska i våra vatten måste du ha ett giltigt fiskekort.
Kortet ska medföras vid allt fiske. Barn får fiska på målsmans fiskekort och deras sällskap tills den dag de fyller 16 år.
Endast två personer som är gifta eller sammanboende äger rätt att lösa familjekort.

– Tre ädelfiskar per kort gäller oavsett korttyp. Från och med 1/1 2018 gäller det även familjekort.

– I samtliga sjöar gäller fiske med max två spön alt 12 angeldon/ismetes spön undantaget vid premiärer och under premiärveckor då det är fiske med ett spö som gäller

– Angling är förbjudet i vatten där ädelfisk planteras ut. Vid t.ex Slakttjärn kan angling få förekomma som  fiskevårdande åtgärd men då endast efter beviljande eller uppmaning från styrelsen.

– Vid premiärer ska alla som fiskar ha ett premiärkort.

Föreningens swishnummer är: 123 196 24 89

Du kan köpa dagkort/premiärkort med swish, då fungerar betalningen som ditt fiskekort. När det gäller övriga fiskekortstyper kan de endast betalas med swish förutsatt att du har varit i kontakt med kortförsäljare Anders Olsson eller Magnus Frisk, det är sedan ditt ansvar som fiskare att hämta ditt fiskekort hos någon av ovannämnda innan fisket påbörjas.

Fiskekortsförsäljare
Västra Höle
Anders Olsson  Ängbo skog & trä Tel. 070-698 74 50
Glössbo
Hans Lydén Tel. 070-665 94 64
Nordanhöle
Magnus Frisk Tel. 0278-66 50 00
Löten
Lötens Handel Tel. 0278-66 50 49
Olle Modd Tel. 0278-63 68 20
Rengsjö Bilservice Tel. 0278-66 70 39
Bollnäs
Snakeroll Sportfiske Tel. 073-330 25 15
Trönö
Trönö Lanthandel Tel. 0270-36085

 

Resultat pimpel KM 2021-04-04 Skidtjärn

Årets vinnare i pimpel KM

Årets vinnare i pimpel KM

Herrar: 1 Nisse Tjäder 3032
  2 Göte Andersson 2410
  3 Henry Ling 2036
  4 Robin Modd 1992
  5 Bengt Jonsson 1952
  6 Roland Hedlund 1676
  7 Andreas Nilsson 1608
  8 Karl Hagelin 1302
  9 Karl-Axel Görans 1132
  10 Bengt Jakobsson 758
  11 Torbjörn Eriksson 748
  12 Lars Flodin 674
  13 Gunnar Olsson 670
  14 Kjell Linck   556
  15 Kjell Nilsson 440
  16 Peter Andersson 424
  17 Peter Karlsson 412
  18 Harry Hietanen 308
  19 Anders Modd 168
  20 Kjell Mårtensson 0
  21 Tobias Olsson 0
  22 Pär Nilsson 0
         
         
Damer: 1 Inger Eriksson 1268
  2 Lena Hedlund 1068
  3 Astrid Liström 668
  4 Anna-Karin Persson 356
         
         
         
         
Junior: 1 Albert Persson 708
  2 Amanda Nilsson 650
  3 Oskar Hedlund 116
  4 Karin Persson 100

ÅRSMÖTET FRAMFLYTTAT

 
På grund av rådande situation med Covid-19 har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet som planerades ske i mars. Preliminärt planerades det istället ske i april men det kommer att flyttas fram ytterligare en period. Planen är att ha årsmötet utomhus någon gång i maj/juni. Mer information kommer vid senare tillfälle.