Premiärschema mm

Premiärperioder vintern 2022 / 2023

Fjällmyrtjärn 17/12 – 26/12 2022

Ijungen 6/1 – 15/1 2023

Slakttjärn 21/1 – 29/1 2023

I övrigt öppnas Bodsjön för fiske 10/12, oavsett isläge. Allt fiske sker på egen risk.

Fiskeförbud från och med 16 oktober

Från och med söndag 16/10 råder fiskeförbud på Bergtjärn, Bodsjön, Fjällmyrtjärn, Ijungen, Råtjärn och Slakttjärn. Detta med anledning av utplantering av fisk. Förbudet gäller till annat meddelas.

Övriga sjöar inom fiskevårdsområdet är öppna för fiske.

Samtliga vatten öppna för fiske

Alla våra vatten är öppna för fiske.

Vägbommen som leder till Bergtjärn, Bromstjärn, Lilla Örtjärn och Stora Örtjärn är nu öppen.
Vägbommen som leder till Råtjärn är per 2022-05-09 ännu inte öppen.

Angling på Slakttjärn

Styrelsen har beslutat att tillfälligt öppna upp Slakttjärn för angling efter gädda på lördag 9/4, söndag 10/4, Långfredagen 15/4, Påskafton 16/4 och Påskdagen 17/4.