Sponsorer ordnade nytt stugtak

Sedan det att Kaggen skänkte den tidigare AQ ägda stugan vid Fjällmyrtjärn till Rengsjö Fvof har vi här på hemsidan frågat efter takplåt till stugan. Nu har två Rengsjöföretag, Rengsjö Plåt och Ängbo skog & trähantering sponsrat Rengsjö Fvof så att ett plåttak nu är lagt.

Ängbo skog & trähantering sponsrade med det virke som krävdes för att den nya plåten skulle ligga bra på plats och Rengsjö Plåt sponsrade plåten och arbetet som krävdes för att få det på plats.

Rengsjö Fvof tackar dessa två företag för sponsringen. Nu väntar vi bara på att isarna skall lägga sig.

Comments are closed.