Klubmästerskap i Pimpling

Klubbmästerskap i pimpling kommer att arrangeras den 24 mars.

Plats: Östersjön

Tid: Anmälan från 9:00, utgång från 9:30 och tävlingstid 10-13.

Giltigt årskort inom Rengsjö FVOF krävs.

Frågor ställs till Gunnar Olsson på 070-600 68 65

Dags för årsmöte

Rengsjö FVOF bjuder in till årsmöte Tisdagen den 13 mars klockan 18:30.
Vi håller till i Ringshögs samlingslokal på bottenvåningen.
Motioner och framställningar ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars.
Sedvanliga mötesförhandlingar och fika.

Välkommen