Utsättning och föreningens störta insats inom fiskevård

DSC_0820

Under lördagen genomfördes under idealiska förhållanden årets utsättning av fisk från kassarna i Hölesjön. Ett 30-tal personer hade slutit upp för att hjälpa till med det bitvis fysiska arbetet att bära fisken från kassarna, till tankar på släpvagnar för att sedan bäras ut i de vatten som de är avsedda för. Vi noterad bland annat tre generationer Jonsson på plats.

Sören, Johan och Elliot, tre generationer på plats.

Sören, Johan och Elliot, tre generationer på plats.

Många tittade lystet på de regnbågar som bars upp, då snittvikten på dessa höll hela 1250 gram ( 10 fiskar vägdes). Många lär förstärka sina linor inför vinterpremiärerna.

Störst intresse drog nog ändå kasse nummer två, den där vi hade våran egen öring. Trönöåöringen, eller Rengsjööring som vi vill kalla den då den största stammen och åter upptäckten av den är gjord i Storörtjärn, där den har avelsfiskats och klämts på rom och mjölke för att sedan hos Olssons fiskodling fått växa till sig. Vi kunde konstatera att öringen var i god kondition, storleken varierade naturligtvis men honorna bar rom och det är ett gott tecken.

Anders med en fin Rengsjööring

Anders med en fin Rengsjööring

Om regnbågarna bara har ett syfte, att planteras in för att sedan fiskas upp igen så är huvudsyftet med de drygt 700 öringar som vi satte ut att det skall själv reproduceras och skapa en bärig stam av ”vild” öring i våra vatten. Detta är skulle jag vilja påstå kanske en av de största insatserna som förening gjort inom fiskevården. Många gamla styrelsemedlemmar och fiskeintresserade utbrast ”äntligen” när de första fiskarna lyftes ur kassen. Det är många personer som lagt ner mycket tid för att detta skulle bli verkligenhet. Ingen nämnd, ingen glömd.

Utöver den fisk som sattes i lördags så har föreningen för ett par veckor sedan dessutom satt 400 kg mycket fin röding i Ijungen. Totalt inom Rengsjö FVOF så har vi nu satt ut 1100 st dvs 1,3 ton regnbåge, 400 kg röding ca 800 st samt då drygt 700 st Rengsjööringar.

Vackra rödingar i Ijungen

Vackra rödingar i Ijungen

Vi hoppas att alla nu respekterar de fiskeförbud som råder så att dessa fiskar kan acklimatisera sig i sin nya miljö.

Rengsjö FVOF genom Kalle Hagelin

Comments are closed.