Samtliga vatten öppna för fiske

Alla våra vatten är öppna för fiske.

Vägbommen som leder till Bergtjärn, Bromstjärn, Lilla Örtjärn och Stora Örtjärn är nu öppen.
Vägbommen som leder till Råtjärn är per 2022-05-09 ännu inte öppen.

Comments are closed.