Ny fisk och huggtabell

Under veckan har Slakttjärn och Fjällmyrtjärn fått påfyllning av fisk. Ett 50 tal regnbågar på ca 8 hg styck är satt i vardera vattnen samt att ett 80 tal regnbågar är satt i Bromstjärn. Inget fiskeförbud råder. Ytterligare isättningar kommer att göras i Slakttjärn och Fjällmyrtjärn under försommaren.

Sedan förra veckan finns också en ny huggtabell för 2013 upplagd på hemsidan. Vi tackar ABU för servicen och tillståndet att använda den.

Comments are closed.