Kort information från årsmötet

Årsmötet hölls den 22 mars på ringshög. Dan Roos lämnade styrelsen efter många år, han ersätts av Anders Olsson. Vi tackar Dan för hans arbete.

Här följer lite kort info. Årsmötesprotokollet kommer att finna tillgängligt här på sidan inom kort, under föreningen. Underskrivet exemplar finns hos Karl Hagelin.

 

Några punkter som beslutades:

– Ismete efter gädda med agn tillåts, med upp till 12 spön och jämställs med angling. Detta är tillåtet i de vatten som föreningen inte planterar ädelfisk i.

– Nätförbud införs i de sjöar som föreningen planterar ädelfisk i, samt att fisket regleras till max 3 nät, totallängd 90 meter.

– Fjällmyrtjärn är åter i föreningens regi och det är tillåtet att fiska i den.

– Avgiften på premiärkort permanentas till 100:- och max 2 kort per dag.

– Föreningen kommer under året att påbörja en utfasning av Helgeåöring i Slaktjärn, Ijungen och Hölesjön. I de egna kassarna kommer odling av regnbåge och röding att ske.

 

Comments are closed.