Justering av kortpriser från årskiftet

Utifrån det beslut som fattades på årsmötet 2016 har priset för ett dagkort justerats till 100 kronor från tidigare 80 kronor. När det gäller priset för ett premiärkort finns beslut på ett pris á 120 kronor per kort, men där har styrelsen rätten att anpassa priset utifrån kringliggande fiskevårdsområden samt kostnaden för isättning av fisk. Priset kan då variera mellan 100-120 kr, gällande pris kommer att synas i annonseringen.

Kort

Pris oavsett bosättningsort  
Årskort familj 350 kr  
Årskort enskild 300 kr  
Sommarkort 1/6 -30/8 200 kr  
Dagkort/Premiärkort 100 kr

 

Comments are closed.