INFO KRING ANGELTÄVLINGEN

Vi har beslut på att endast köra en angeltävling per år och att den ska förläggas på Östersjön pga tillgänglighet och att Östersjön historiskt klarat av fisketrycket på ett bra sätt. Andelen C& R på fritidsfisket ökar också vilket är glädjande.
Bristen på kyla har medfört att Östersjöns is är väldigt ojämn, på vissa ställen är det landlöst där februarisolen ligger på.
 
Det är därför inte säkert att en tävling om två veckor har större chans att genomföras på ett säkert sätt än en tävling i slutet på mars.
Tävlingsledningen har därför beslutat att avvakta lite och hoppas på kyla.
Så snart vi vet något kommer vi att meddela detta här!

Comments are closed.