Härliga nyisar medför risker

Nu har isarna runt om i vårt land börjat frysa på. Redan har olyckor rapporterats om fiskare och skridskoåkare som gått igenom isen. Så vi uppmanar här med alla som beträder en is att alltid använda isdubbar och/eller flytoverall och vistas inte ensam på isen.

 is

Comments are closed.