Avelsfiske i storörtjärn

Under de senaste veckorna har Rengsjö FVOF  bedrivit avelsfiske i Storörtjärn. Syftet med detta är att få en god avelsbas för den unika öringsstam som finns där, Trönöåöringen. Fisken klämms på rom och återsätts sedan  i Storörtjärn.

Romstinna Trönöåöringshonor

Rommen kommer  att odlas upp hos Olssons fiskodling för att sedan när fisken vuxit till sig sättas ut i föreningens vatten. Trönöåöringen är självreproduserande vilket innebär att den själv kommer att föröka sig i det vatten vi sätter ut dem i, förutsatt att det finns lämpliga lekplatser.

Nättrassel måste redas ut

 

Avelsfiske kan ske på olika sätt, nät och fällor är det vanligaste. Rengsjö FVOF valde iår att avelsfiska med nät. Nätfiske kräver korta intervaller för att fisken inte skall avliva i näten, detta löste vi på det sätt att ett team fiskade lördagar och ett team fiskade söndagar. Då lades näten ut på morgonen, fick ligga i ett par tre timmar för att sedan vickas och läggas tillbaka ytterligare ett par tre timmar osv. Detta tidskrävande sätt att nätfiska gjorde att bortfallet på fisk var förhållandevis liten i jämförelse med fångad fisk.

 

 

Målet var att vi skulle fånga minst 25 rombärande honor och lika många hanar. Utfallet blev 32 honor och 17 hanar, plus en större mängd röding som sattes tillbaka direkt. Bortfallet under dessa fyra intensiva dagar blev 15 fiskar, varav endast två var honor och en röding.

  

En extra eloge till Pär-Anders Nilsson och hans team som trotsade blåst och regn under lördagen vilket hade stor positiv inverkan på utfallet.

 

Comments are closed.