Vi söker arrangörer av Trolling KM

Rengsjö FVOF söker nu arrangörer av Trolling KM på Hölesjön. Tidigare tävlingsledning har fått andra uppdrag i föreningen och hinner inte med detta arrangemang men kan finnas med som en stöttande funktion. Ett nytt vandringspris är inköpt och startkort mm finns.

 Tanken från föreningens sida är att det skall vara en C&R tävling.

 Ni som är intresserade av att hålla i detta arrangemang kan kontakta Kalle på kontaktmailen längst ner på sidan eller ringa på 070-322 35 02. Man bör vara minst två, men ju flera dessto lättare blir det.

Comments are closed.