Säsongens premiärer inom Rengsjö FVOF

Fjällmyrtjärn 9-10 december 2017, 300-350st regnbågar i 1,2 kilosklassen samt ett tiotal i 2-5 kg klassen är satta.

Ijungen 30/12 2017 – 7/1 2018, 400 kg Noppikoski röding samt 400 st Rengsjö/Trönöå öring är satta

Slakttjärn 20-21 januari 2018,  400 st regnbågar i 1,2 kilosklassen samt 10-15 st i 2-5 kg klassen är satta.

Utöver detta erbjuder vi fiske efter öring i Bodsjön, Bergtjärn och Gäddtjärn, regnbåge i Bromstjärn och röding i Stora & Lilla örtjärnarna.

Comments are closed.