Premiärschema mm

Premiärperioder vintern 2022 / 2023

Fjällmyrtjärn 17/12 – 26/12 2022

Ijungen 6/1 – 15/1 2023

Slakttjärn 21/1 – 29/1 2023

I övrigt öppnas Bodsjön för fiske 10/12, oavsett isläge. Allt fiske sker på egen risk.

Comments are closed.