PREMIÄR PÅ HÖLESJÖN

 14/1 08.00

Premiärkort: 100 kronor 14/1 kl 08:00 – 22/1 24:00
3 fiskar per kort, 1 extrakort kan köpas till.
Kortautomat: Finns uppsatt vid sjön.
Utsatt fisk: Öring
Allt fiske sker på egen risk. Använd flytoverall & isdubbar.

Välkommen
/Rengsjö F.V.O.F

Comments are closed.