Plantering är gjord

Igår fyllde vi på med fisk i flugfisketjärnarna Bromstjärn, Bergtjärn och Råtjärn.

På onsdag den 1/6 kommer det att finnas ny fisk i Slakttjärn ochFjällmyrtjärn.

VÄLKOMMEN

Comments are closed.