Kräftfiske

Lördagen den 14/8 kl: 17.00 i Storsjön för boende och stugägare i Trönö och Rengsjö med giltigt årskort i antingen Trönö FVOF eller Rengsjö FVOF. Ett separat kräftfiske kort behövs för kräftfiske och det säljs av Peter Karlsson i Björtomta telefon 070 – 363 82 36. Kortet går att köpa fram till den 13/8 och kostar 200 kr. 

Fiske med 10 burar, max 30 kräftor.

Alla burar ska vara märkta med kortinnehavarens namn och genom köp av fiskekort så intygar du alla dina redskap är sanerad, detta för att förhindra kräftpest. Vid osäkerhet så kokar ni burarna innan fisket.

Ytterligare information framgår på fiskekortet.

Upphittat kastspö

Uppdaterat: Kastspöet har återförenats med sin ägare.
 
Vi har fått in ett kastspö som hittats vid Lill Örtjärn. Det återfås mot beskrivning. Kontakta Peter Karlsson 070 – 363 82 36

Information från årsmötet

Kort information om beslut på årsmötet 15 juni

Fiske med flytring är tillåtet (på prov under år 2021 och 2022) i Stora Örtjärnen. Samma fiskekort och regler som övrigt fiske gäller.

Nytt rekommenderat minimimått för röding och öring i alla våra vatten är 25 cm. (upp från 20 cm)

Från och med 1/1 2022 kommer fiskekortspriserna att revideras. Mer information kring detta kommer under hösten.

Årsmöte 15/6

Nu är plats klart till årsmötet 15 juni, kl. 19.00. Mötet äger rum på Höle Bygdegård. Dagordning enligt stadgar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet. Föreningen bjuder på fika. Varmt välkomna!

FISKEKORT & REGLER 2021

Då många just kontaktar oss med frågor rörande fiskekort, regler och återförsäljare av fiskekort sammanfattar vi vad som gäller år 2021 nedan.

Fiskekortspriser
Årskort familj 1/1 – 31/12 350 kr
Årskort enskild 1/1 – 31/12 300 kr
Sommarkort 1/6 -30/8 200 kr
Dagkort/Premiärkort 100 kr 3 fiskar / 150 kr 4 fiskar

Regler
För att få fiska i våra vatten måste du ha ett giltigt fiskekort.
Kortet ska medföras vid allt fiske. Barn får fiska på målsmans fiskekort och deras sällskap tills den dag de fyller 16 år.
Endast två personer som är gifta eller sammanboende äger rätt att lösa familjekort.

– Tre ädelfiskar per kort gäller oavsett korttyp. Från och med 1/1 2018 gäller det även familjekort.

– I samtliga sjöar gäller fiske med max två spön alt 12 angeldon/ismetes spön undantaget vid premiärer och under premiärveckor då det är fiske med ett spö som gäller

– Angling är förbjudet i vatten där ädelfisk planteras ut. Vid t.ex Slakttjärn kan angling få förekomma som  fiskevårdande åtgärd men då endast efter beviljande eller uppmaning från styrelsen.

– Vid premiärer ska alla som fiskar ha ett premiärkort.

Föreningens swishnummer är: 123 196 24 89

Du kan köpa dagkort/premiärkort med swish, då fungerar betalningen som ditt fiskekort. När det gäller övriga fiskekortstyper kan de endast betalas med swish förutsatt att du har varit i kontakt med kortförsäljare Anders Olsson eller Magnus Frisk, det är sedan ditt ansvar som fiskare att hämta ditt fiskekort hos någon av ovannämnda innan fisket påbörjas.

Fiskekortsförsäljare
Västra Höle
Anders Olsson  Ängbo skog & trä Tel. 070-698 74 50
Glössbo
Hans Lydén Tel. 070-665 94 64
Nordanhöle
Magnus Frisk Tel. 0278-66 50 00
Löten
Lötens Handel Tel. 0278-66 50 49
Olle Modd Tel. 0278-63 68 20
Rengsjö Bilservice Tel. 0278-66 70 39
Bollnäs
Snakeroll Sportfiske Tel. 073-330 25 15
Trönö
Trönö Lanthandel Tel. 0270-36085