Informationsmöte om sjötröskel i Hölesjöns och Ijungens utlopp

Informationsmöte om sjötröskel i Hölesjöns och Ijungens utlopp äger rum måndag 28/8, kl 18.30 i RSK-lokalen. Berörda och intresserade välkomna.

Comments are closed.