Information från årsmötet

Kort information om beslut på årsmötet 15 juni

Fiske med flytring är tillåtet (på prov under år 2021 och 2022) i Stora Örtjärnen. Samma fiskekort och regler som övrigt fiske gäller.

Nytt rekommenderat minimimått för röding och öring i alla våra vatten är 25 cm. (upp från 20 cm)

Från och med 1/1 2022 kommer fiskekortspriserna att revideras. Mer information kring detta kommer under hösten.

Comments are closed.