Inför Ijungen öppningen.

Isläget är bra över hela sjön sånär som ett litet stråk vid kalvtungan. Det området är utmärkt med ruskor. Det kommer inte att finnas någon automat ute på sjön detta år.

Kom ihåg istrampor och gå försiktigt.

Välkommen till Rengsjö och Ijungen

Comments are closed.