Dämning av Slåttbäcken en katastrof!

Slåttbäcken är Ijungens naturliga utflöde, bäcken som binder samman Ijungen med Trönöån är en förutsättning för att Ijungen skall återfå ett självföryngrande bestånd av Trönöåöring.
Under sommaren har någon/några dämt igen utloppet, troligtvis med förhoppning om att höja vattennivån i Ijungen, dock har detta tilltag torrlagt bäcken som även i normala fall inte håller mycket vatten. Konsekvenserna av detta blir att fisk och annan levande organism i bäcken dör.
 20140801_162605 20140801_162510
 
Rengsjö FVOF vill göra Er som utfört detta uppmärksam på att ingen som inte har tillstånd från Länsstyrelsen att arbeta i vatten får flytta på stenar och hinder i bäckar och vattendrag inom Rengsjö fiskevårdsområde som kan leda till skada för allmänna eller enskilda intressen. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken.

Comments are closed.