PREMIÄR PÅ HÖLESJÖN

 14/1 08.00

Premiärkort: 100 kronor 14/1 kl 08:00 – 22/1 24:00
3 fiskar per kort, 1 extrakort kan köpas till.
Kortautomat: Finns uppsatt vid sjön.
Utsatt fisk: Öring
Allt fiske sker på egen risk. Använd flytoverall & isdubbar.

Välkommen
/Rengsjö F.V.O.F

PREMIÄR PÅ ILJUNGEN

 31/12 kl. 08:00.

Premiärkort: 100 kr t.om 8/1.
3 fiskar per kort max två kort.
Kortautomat: finns uppsatt vid sjön
Utsatt fisk:
Öring & Röding
Allt fiske sker på egen risk, använd flytoverall och isdubbar. Fiska inte ensam.

Välkommen
/Rengsjö FVOF

PREMIÄR PÅ SLAKTTJÄRN

 17/12 kl. 08.00

Premiärkort: 100 kr  t.om 26/12.
3 fiskar och max. 2 kort per fiskare/dag
Kortautomat: Finns uppsatt vid sjön.
Utsatt fisk: 200kg regnbåge är insatt, 100 öringar, samt ett 15 tal fiskar i storleken 2-5 kg.
Allt fiske sker på egen risk. Använd isdubbar eller flytoverall.

Välkommen
/Rengsjö FVOF