Julgransinsamling

 

Rengsjö FVOF kommer även i år att be Er Rengsjöbor att inte slänga era granar i soporna.
Vi har en tanke att samla in granarna för att sedan göra syren i Skidtjärn för att skapa bättre möjlighet för fisken, framförallt abborren, att leka där.
Följande platser kan ni lämna era granar på:
 
Björtomta/Berga – utanför Peter Karlsson på utmärkt plats
Löten – mellan piren och isättningsplatsen
Västra Höle – vid uppfarten till bygdegården
Svedja – Vid kasen
 
Finns det andra ställen där ni på egna initiativ kan samla in granar så är föreningen tacksam.
 
OBS. detta är ingen sopinsamling så vi hoppas att det inte kommer annat skräp i högarna.
 
Stort tack på förhand
 
//Styrelsen

Premiärschema mm

Premiärperioder vintern 2022 / 2023

Fjällmyrtjärn 17/12 – 26/12 2022

Ijungen 6/1 – 15/1 2023

Slakttjärn 21/1 – 29/1 2023

I övrigt öppnas Bodsjön för fiske 10/12, oavsett isläge. Allt fiske sker på egen risk.

Fiskeförbud från och med 16 oktober

Från och med söndag 16/10 råder fiskeförbud på Bergtjärn, Bodsjön, Fjällmyrtjärn, Ijungen, Råtjärn och Slakttjärn. Detta med anledning av utplantering av fisk. Förbudet gäller till annat meddelas.

Övriga sjöar inom fiskevårdsområdet är öppna för fiske.