Angling på Slakttjärn

Styrelsen för Rengsjö FVOF har beslutat att öppna upp Slakttjärn för angling efter gädda följande dagar;
Långfredag (29/3)
Påskafton (30/3)
Påskdagen (31/3)
Annandag påsk (1/4)

Arbetet med sjötröskel i Rolån (Hölesjöns utlopp) är nu slutfört

Under en längre tid har Rengsjö FVOF haft en önskan att återställa utloppet i Hölesjön genom att göra en sjötröskel. Syftet med en sjötröskel är återskapa en naturlig miljö för vattenlevande organismer, bland annat fisk. Föreningens mål med arbetet har bland annat varit att skapa fri vandring för öring i Rolån till och från Hölesjön. Skapande av en sjötröskel är en biotopvårdande åtgärd som bland annat innebär iläggande av stenblock och lekgrus, uppluckring av lekbottnar. För att möjliggöra att vattenlevande organismer ska kunna vandra fritt går sjötröskeln ut några meter i Hölesjön ned till vägtrummorna (detta framgår på den bifogade bilderna). Detta då lutningen inte får vara för brant om vattenlevande organismer ska kunna vandra upp och ned.

Vattennivån i Hölesjön påverkas inte av införande av en sjötröskel. Inför arbetet hölls ett informationsmöte med berörda och intresserade i RSK lokalen den 28 augusti. Arbetet slutfördes under hösten 2023. 

I samband med detta arbete skapas även en båtramp för isättning av båtar.

Denna åtgärd har finansierats via bidrag från Länsstyrelsen Gävleborg. Rengsjö FVOF vill även rikta ett stort tack till berörda markägare och Bollnäs kommun. Utan er hade inte denna åtgärd varit möjlig att genomföra!

Nedan följer bilder från arbetet.